За семинара

Семинарът „Кредитни Решения“ предлага ориентирано към резултатите обучение за това как да водите преговори за финансиране с банки.

Семинарът ще ви даде:

 • Задължителния минимален набор от знания, които са ви нужни за да бъдете убедителни в разговорите си с банките;
 • Възможност да надникнете в начина на мислене и процеса на вземане на решения на банките и по този начин да предвиждате техните ходове в преговорите;
 • Насоки и стратегия за това, върху какво трябва да се фокусирате при аргументацията на искането ви за кредит;
 • Демонстрационни файлове с примерни изчисления, които могат да бъдат пригодени за вашия конкретен кредит;
 • Прости отговори на сложния въпрос как да спечелите от взаимоотношенията си с кредиторите.

Тези знания са директно приложими, независимо дали за първи път преговаряте за фирмен кредит, предоговаряте условията на съществуващи вече кредити, или търсите решение на проблем, който изглежда нерешим.

Участниците в семинара получават безплатно Ръководството „Кредитни Решения“ – електронна книга, примери в Ексел и видео лекции, покриващи най-трудните теми във финансите.


Ден 1
Сутрешна сесия: 10 – 12 ч.
 • Умения за водене на преговори
 • Как да избегнем грешките в подхода към банките

Следобедна сесия 13 – 15 ч.
 • Базови умения в областта на финансите
 • Бизнес планиране и финансови прогнози
Ден 2
Сутрешна сесия: 10 – 12 ч.
 • Индикативна оферта и кредитен комитет
 • Кредитна Документация

Следобедна сесия 13 – 15 ч.
 • Предоговаряне на проблемни кредити
 • Проектно финансиране
Ако желаете да проверите за възможните дати и свободни места за семинарите, свържете се с нас