Румяна Кючукова

"Това не е академична книга, а много полезно практическо помагало, чийто автор има както отлична професионална подготовка, така и, по-важното , богат практически опит в банковото финансиране. Написана е на много достъпен и разбираем език и е предназначена за широка аудитория от реалния бизнес. Тя ни въвежда в сложния свят на финансите и ни открехва тънкостите при воденето на преговори с банките. Книгата дава стабилна основа над която всеки, който се занимава с финансиране, би могъл да надгражда в зависимост от своя бизнес."

Зам. Председател на УС,
Международна инвестиционна банка