Виктория Динева

"Базирайки се на факта, че всеки бизнес изисква финансиране, чрез тази книга, авторът представя многообразието от възможности за финансиране, оценки на рискове и оптимизирането на разходите за всеки един кредит. Въпреки това, фокусът на книгата не е просто теоретична подготовка „как да ни отпуснат кредит“, а как се случва това в действителност. Предпоставка за успешни преговори е да имаш ясна цел, която да постигнеш в резултат на договарянето, както и да имаш детайлен план за всички възможни етапи, през които трябва да преминеш. В тази книга-ръководство можеш да откриеш полезни съвети за цялостния процес на договаряне и предоговаряне на едно финансиране, което дава възможност предварително да се подготвиш за всички стъпки от преговорите. Всеобхватният преглед на цялостното „пътешествие“ за надеждно финансиране, започвайки от изготвянето на коректен бизнес план, преминавайки през подписването на договора за финансиране, рефинансиране, преструктуриране на кредитния портфейл, завършвайки с окончателното изплащане на кредита, гарантира отлична подготовка за успешен бизнес. Не е пропуснат процесът на подбор на потенциалната банка партньор, както и предварителното приблизително изчисление на прага на „интерес“ - цена, който банката би предложила. Важен елемент от преговорите е „срещането“ на очаквания и интереси на двете страни. Присъстват разнообразните форми на финансиране и се дават препоръки за оптималното им използване. Разбира се, всяка сделка се оценява самостоятелно, но лесно можеш да намериш обединяващите параметри и сходните показатели, които подпомагат за определянето на правилния подход в конкретния случай. В книгата се съдържа, както богат списък от финансови термини, с техните дефиниции, така и множество практически примери, които илюстрират тяхното приложение."

Финансов Директор,
"Мобилтел" ЕАД