Подгответе се с помощта на ръководството „Кредитни решения“!
За книгата

 • „Кредитни решения“ ви помага в рамките на 2 часа да се подготвите за тежки преговори с банката. В книгата е обяснено подробно как протичат в действителност процесите на кредитно одобрение. Дадени са и стратегически съвети, базирани на реален опит.
 • Ръководство с изцяло практическа насоченост, „Кредитни решения“ се състои от електронна книга в pdf формат, написана на достъпен език, примери в Excel и видео лекции, обясняващи основните концепции във фирменото кредитиране.
 • „Кредитни решения“ е стратегическо помагало за управители, собственици на фирми и финансови мениджъри, които търсят големи по размер банкови кредити или вече имат такива, и искат да договорят най-изгодните условия на финансиране.

Вход за клиенти

Забравена парола ?

Вие получавате:


Електронна книга във формат pdf, която можете да четете на екран или да разпечатате за ваше удобство.

Книгата е 165 страници във формат A4 и съдържа като приложения, примерни договор за кредит и договор за залог.


Седем файла в Excel, които съдържат примерите с изчисления от книгата. Темите, за които се отнасят примерите са: Времева стойност на парите, Финансови отчети, Бизнес план и финансови прогнози, Изчисляване на RAROC, Преструктуриране на кредит, Варианти на преструктуриране на кредит, Лихвен суоп.


Четири видео лекции на следните теми: Времева стойност на парите, Нетна настояща стойност, Как банките използват финансовите отчети на фирмите в кредитирането? и Как да направим финансовите прогнози в бизнес план за финансиране?


Отзиви

За пръв път попадам на книга с такава практическа насоченост. Начина на поднасяне на информация е достъпен за по широк кръг от хора, а не само за тесни специалисти. Изключителната ценност в нея е, че показва гледните точки на всички страни в преговорите. Това ни дава възможност да бъдем винаги една крачка напред.

Прочетете целия отзив

Нели Янчева,
Финансов Директор,
Монтис Груп

Благодарение на увлекателният и бърз прочит, характерен за полезни и интересни книги като тази, успях да стигна до отговорите на много въпроси по отношение на действията на банките спрямо ръководените от мен предприятия.


Прочетете целия отзив

Валентин Йосифов,
Основател на ТУИ България

Базирайки се на факта, че всеки бизнес изисква финансиране, тази книга представя многообразието от възможности за финансиране, оценки на рискове и оптимизирането на разходите за всеки един кредит. Въпреки това, фокусът на книгата не е просто теоретична подготовка „как да ни отпуснат кредит“, а как се случва това в действителност.

Прочетете целия отзив

Виктория Динева,
Финансов Директор,
"Мобилтел" ЕАД

Това не е академична книга, а много полезно практическо помагало, чийто автор има както отлична професионална подготовка, така и, по-важното, богат практически опит в банковото финансиране. Книгата дава стабилна основа над която всеки, който се занимава с финансиране, би могъл да надгражда в зависимост от своя бизнес.

Прочетете целия отзив

Румяна Кючукова,
Зам. Председател на УС,
Международна инвестиционна банка

Надникнете в ключовите теми на КРЕДИТНИ РЕШЕНИЯ!

Ръководството представлява най-цялостният и изчерпателен преглед на ключовите концепции от областта на кредитирането, който можете да намерите на български език. Тук можете да прочетете уводните думи от четирите най-важни теми в областта на кредитирането и да прецените дали тези знания са полезни за решаването на конкретните проблеми, с които се сблъсквате.
 • Зоната на възможни споразумения с банката

  Секция 2

  В процеса на преговорите за финансиране банката оценява два основни параметъра: способността на кредитополучателя да посреща финансовите си задължения на датата на техния падеж и това дали приходите на банката от въпросния кредит са съобразени с рисковата категоризация на клиента.

  За бъдещия кредитополучател е полезно да е добре информиран предварително за това, какъв вид проекти и кредити се намират отвъд точката на отказ на банката, като това ще му спести време и би могло да пренасочи усилията му в правилната посока.

  Настоящата секция дава информация за случаите, в които банките отказват да кредитират клиента си и дава насоки за пренасочване към проекти и начин на комуникация, които да имат по-голям успех.

 • Бизнес план и финансови прогнози

  Секция 4

  Следващата секция ще ви даде абсолютния минимум от опорни точки, които са ви необходими, за да можете да разработите бизнес план за целите на финансиране. Преди да обясним каква трябва да са структурата и съдържанието на един убедителен бизнес план, е важно да се отбележи, че бизнес планът за финансиране се оценява от аудиторията, за която е предназначен, много по-консервативно от бизнес план, насочен към търсене на партньорство чрез дялово участие.

  Това е така, защото банката кредитор не би могла да спечели повече пари ако бизнесът се развива по-добре от предвиденото в бизнес плана; за сметка на това обаче, би могла да загуби много, ако бизнесът се развива по-зле и парите не стигат за обслужване на кредита.

  Казано с две думи, вероятния сценарий за развитие на бизнеса ви, който банката ще оцени, е по-консервативен от най-консервативния ваш вариант.

 • Кредитното решение

  Секция 7

  Във всички видове преговори, и особено във финансовите, е жизнено важно да разбирате какъв е начинът за вземане на решения на вашия контрагент, както и да можете да отчетете неговия интерес и да сте в състояние да намерите добрия компромис между вашия и неговия интерес. Информацията в тази секция ще ви покаже процеса, чрез които банките дават отговор на двата ключови въпроса в кредитирането: ще иска ли банката да даде кредит на дадена фирмата и на каква лихва?

  Всяка банка има вътрешна процедура, която описва стъпките и взаимодействията за вземане на решение дали да се даде кредит при определени параметри (т.нар. кредитно решение). Колективният орган, който взема тези решения, се нарича кредитен комитет или кредитен съвет и включва представители на отделите на банката, които взаимодействат с клиенти, а също така анализатори и специалисти по оценка на риска.

 • Проблемни кредити. Преструктуриране и предоговаряне

  Секция 11

  Една стара българска поговорка гласи, че „когато се преобърне колата, пътища много“. Настоящата секция ще ви покаже няколко различни пътища за връщане на колата в правилното ѝ положение, или, казано по друг начин, ще покаже в какви случаи и как точно се прави предоговаряне или преструктуриране на фирмените кредити. Секцията показва как работят основните видове преструктурирания: разсрочване на кредита, намаляване на лихвата, капитализиране на лихвата и доброволна замяна на дълг срещу собственост и показва какъв е финансовият ефект за кредитополучателя при всеки един от видовете преструктуриране. След това са описани регулаторните, икономическите и репутационните съображения на банката в процеса на преструктуриране, така че да могат да се направят изводи за разработването на печеливша стратегия на предоговаряне.

chapter-1

Секция 2

Зоната на възможни споразумения с банката

В процеса на преговорите за финансиране банката оценява два основни параметъра: способността на кредитополучателя да посреща финансовите си задължения на датата на техния падеж и това дали приходите на банката от въпросния кредит са съобразени с рисковата категоризация на клиента.

За бъдещия кредитополучател е полезно да е добре информиран предварително за това, какъв вид проекти и кредити се намират отвъд точката на отказ на банката, като това ще му спести време и би могло да пренасочи усилията му в правилната посока.

Настоящата секция дава информация за случаите, в които банките отказват да кредитират клиента си и дава насоки за пренасочване към проекти и начин на комуникация, които да имат по-голям успех.

chapter-2

Секция 4

Бизнес план и финансови прогнози

Следващата секция ще ви даде абсолютния минимум от опорни точки, които са ви необходими, за да можете да разработите бизнес план за целите на финансиране. Преди да обясним каква трябва да са структурата и съдържанието на един убедителен бизнес план, е важно да се отбележи, че бизнес планът за финансиране се оценява от аудиторията, за която е предназначен, много по-консервативно от бизнес план, насочен към търсене на партньорство чрез дялово участие.

Това е така, защото банката кредитор не би могла да спечели повече пари ако бизнесът се развива по-добре от предвиденото в бизнес плана; за сметка на това обаче, би могла да загуби много, ако бизнесът се развива по-зле и парите не стигат за обслужване на кредита.

Казано с две думи, вероятния сценарий за развитие на бизнеса ви, който банката ще оцени, е по-консервативен от най-консервативния ваш вариант.

chapter-3

Секция 7

Кредитно решение

Във всички видове преговори, и особено във финансовите, е жизнено важно да разбирате какъв е начинът за вземане на решения на вашия контрагент, както и да можете да отчетете неговия интерес и да сте в състояние да намерите добрия компромис между вашия и неговия интерес. Информацията в тази секция ще ви покаже процеса, чрез които банките дават отговор на двата ключови въпроса в кредитирането: ще иска ли банката да даде кредит на дадена фирмата и на каква лихва?

Всяка банка има вътрешна процедура, която описва стъпките и взаимодействията за вземане на решение дали да се даде кредит при определени параметри (т.нар. кредитно решение). Колективният орган, който взема тези решения, се нарича кредитен комитет или кредитен съвет и включва представители на отделите на банката, които взаимодействат с клиенти, а също така анализатори и специалисти по оценка на риска.

chapter-4

Секция 11

Проблемни кредити. Преструктуриране и предоговаряне

Една стара българска поговорка гласи, че „когато се преобърне колата, пътища много“. Настоящата секция ще ви покаже няколко различни пътища за връщане на колата в правилното ѝ положение, или, казано по друг начин, ще покаже в какви случаи и как точно се прави предоговаряне или преструктуриране на фирмените кредити. Секцията показва как работят основните видове преструктурирания: разсрочване на кредита, намаляване на лихвата, капитализиране на лихвата и доброволна замяна на дълг срещу собственост и показва какъв е финансовият ефект за кредитополучателя при всеки един от видовете преструктуриране. След това са описани регулаторните, икономическите и репутационните съображения на банката в процеса на преструктуриране, така че да могат да се направят изводи за разработването на печеливша стратегия на предоговаряне.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, мнения или предложения - не се колебайте да се свържете с нас !

Изпрати

Телефон: +359 98 8959379
Email: office@creditsolutionstraining.com